Freelance lærer?

Jeg arbeidet i mange år som freelance journalist både for aviser, nettsider og magasiner. Men finnes det noe marked for å være freelance lærer? Jeg melder meg uansett som interessert i en slik jobb, og har allerede fridd til Universitetet i Agder om å gjøre et oppdrag.

Jeg har tenkt mye på dette i det siste. La meg først presisere at jeg elsker jobben min, og arbeidsplassen min, dette skal ikke missforstås. Men etter å ha arbeidet mye med film i undervisning, både gjennom timeopplegg, prosjekt, og nå sist i et opplegg for to skoler i forbindelse med ”The Hunger Games” (THG), har jeg gjort meg mange tanker om muligheten for å arbeide som freelance lærer.

Egentlig tror jeg dette er nesten det samme som å være foredragsholder. Man hyres inn for å prate om et tema, arrangere et opplegg rundt et emne eller lignende. Jeg har sett bedriften Ungt Entreprenørskap gjøre noe tilsvarende, og det virker meget spennende. Jeg sitter på mange gode opplegg og ideer som vil egne seg fint i en slik sammenheng, og føler at det kunne vært veldig morsomt å ta det med ”ut på veien”. Å kunne tilby barn og unge en helt annen form for undervisning tror jeg har veldig mye for seg. Det har jeg allerede fått erfare gjennom THG-prosjektet.

Jeg om min rektor har allerede meldt interesse for å videreformidle THG-prosjektets suksess til skoler som deltar i bibliotekprosjektet til Universitet i Agder neste år. Jeg håper på et positivt svar. Måten å arbeide på var spennende, og vi fikk stimulert til leselyst, så vel som formidlet kunnskap om både litteratur og film. Degge disse mediene hører hjemme på et skolebibliotek/mediatek, så jeg håper UiA tar imot forslaget.

"On the road again

Just can’t wait to get on the road again"

;-)

Mvh

Martin Svennæs

Blogg

Filmmartin

Dato

18. april 2012

Forfatter

Martin Svennæs

Kategori

Bloggen

Les mer

Forrige:
The Avengers

Neste:
Battleship