Om Filmmartin

Martin Svennæs filmblogg.

Pengeinnsamling til drift

6 % av kr 1556 er samlet inn til Bloggarkivets drift.

Bloggens levetid

januar 2010 til juni 2013

Sist brukte URL

http://filmmartin.no/