Delikat donasjon: Never Let Me Go (2010)

Den japansk-britiske forfatteren Kazuo Ishiguro regnes av mange som en av nåtidens store britiske forfattere.

Her i Norge er han ikke så kjent, og det er antagelig flere som har et forhold til James Ivorys filmatisering av “Resten av dagen” (1993), enn Ishiguros litterære forelegg. Hans foreløpig siste roman, “Never Let Me Go” (2005), ble filmatisert av Mark Romanek i fjor. Den har til nå vært ufortjent oversett.

Never Let Me Go er noe så uvanlig som en neddempet, humanistisk og empatisk science fiction-fortelling. Handlingen er satt til en alternativ virkelighet der vår bruk-og-kast-mentalitet har blitt overført på menneskets kropp og liv. Her er det likevel ikke vitenskapen eller teknologien som står i fokus, men heller et av de ypperste kjennetegn på eksemplarisk science fiction. Never Let Me Go tar tak i en mulighet fra vår egen samtid og strekker det til sin ytterste konsekvens for å belyse et komplisert dilemma: hva er et menneskeliv, og hvor mye er det verdt?

Filmen følger de tre hovedkarakterene Kathy, Ruth og Tommy fra de vokser opp på en isolert kostskole på slutten av 70-tallet, og videre gjennom ungdomsårene i noe som kan minne om et sekterisk bondesamfunn. Selv om fortekstene til filmen forklarer noe av premisset for Never Let Me Go, forblir mye av dette melankolske trekantdramaets bakenforliggende verden tåkelagt. Der Ishiguros roman spiller opp til og vektlegger historiens overraskende avsløring, utnytter filmen effektivt den emosjonelle avstanden mellom det seeren vet og det karakterene ikke vet. Denne avstanden fyller filmen med svært empatiske rolletolkninger fra skuespillerne. De to skuespillerinnene Keira Knightley og det nye britiske stjerneskuddet Carey Mulligan er spesielt minneverdige

Never Let Me Go kombinerer det tragiske i ufokusert ungdommelig forelskelse med et ikke helt urealistisk, men likevel umenneskelig og konsumerisk syn på hvem, hva og hvorfor Kathy, Ruth og Tommy egentlig er. Slik blir Never Let Me Go ikke bare et eksempel på hvordan science fiction belyser vitenskapelige og medisinske problemstillinger, men også et eksempel på genren som et viktig innlegg i sosial og moralsk debatt. Never Let Me Go er kanskje en av de beste science fiction-filmene du skal vise til en som ikke liker science fiction.